حضرت بهاءالله
مرجع  کتب و آثار بهائی جامعه بين المللی بهائی
 
  منتخباتى از آثار حضرت بهاءالله
۲۲۲ :صفحات :ناشر حضرت بهاءالله :صاحب اثر
 
 « صفحه بعد |محتوياتصفحه قبل » 
  رفتن به صفحه مورد نظر   اجرا    دريافت‌نسخه نسخه ورد نسخه اکروبات
 صفحه ۴۵-۴۶   
      

٢٣: "در قرون اولی تفکّر نما هر هنگام که آفتاب عنايت الهی..."

در قرون اولی تفکّر نما هر هنگام که آفتاب عنايت الهی از افق ظهور طالع شد ناس بر اعراض و اعتراض قيام نمودند و نفوسی که پيشوای خلق بودند لم يزل و لايزال ناس را از توجّه ببحر اعظم منع مينمودند خليل زمان را بفتوای علمای عصر بنار انداختند و کليم را بکذب و افترا نسبت دادند در روح تفکّر نما مع آنکه بکمال رأفت و شفقت ظاهر شد بشأنی بر ضد آن جوهر وجود و مالک غيب و شهود قيام نمودند که مقرّ سکون از برای خود نيافت در هر يوم بشطری توجّه فرمود و در محلّی ساکن شد در خاتم انبياء روح ما سواه فداه نظر نما که بعد از القای کلمه مبارکه توحيد از علمای اصنام و يهود بر آن سلطان وجود چه وارد شد لعمری ينوح القلم و يصيح الأشياء بما ورد عليه من الّذين نقضوا ميثاق اللّه و عهده و انکروا برهانه و جادلوا بآياته کذلک نقصّ لک ما قضی من قبل لتکون من العارفين مظلوميّت انبيا و اصفيا و اوليای الهی را استماع نمودی تفکّر نما که سبب چه بود و علّت چه در هيچ عهد و عصری انبياء از شماتت اعداء و ظلم اشقياء و اعراض علماء که در لباس زهد و تقوی ظاهر بودند آسودگی نيافتند در ليالی و ايّام ببلايائی مبتلا بودند که جز علم حق جلّ جلاله احصا ننموده و نخواهد نمود حال در اين مظلوم ملاحظه کن مع آنکه بآيات بيّنات ظاهر شده و آنچه در ارض واقع گشته از قبل بکمال تصريح خبر داده و مع آنکه از اهل علم نبوده و بمدارس نرفته و مباحث نديده فنون و علوم ربّانيّه بمثابه غيث هاطل ما بين عباد نازل و جاری شده چگونه بر اعراض و اعتراض قيام نمودند اکثر ايّام در دست اعداء مبتلا و در آخر بظلم مبين در اين سجن عظيم ساکن انشاء اللّه ببصر حديد و قلب منير در آنچه از قبل و بعد ظاهر شده نظر نمائی و تفکّر کنی تا آگاه شوی بر آنچه اليوم اکثر خلق از آن غافلند انشاء اللّه از نفحات ايّام الهی محروم نمانی و از فيوضات نامتناهيه ممنوع نشوی از عنايت حق از بحر اعظم که اليوم باسم مالک قدم در عالم ظاهر است بياشامی و بر امر اللّه مثل جبل ثابت و راسخ و مستقيم مانی قل سبحانک يا من اعترف الاولياء بعجزهم عند ظهورات قدرتک و اقرّ الاصفيآء بفنائهم لدی بروزات انوار شمس بقائک اسئلک بالاسم الّذی به فتح باب السّمآء و انجذب الملأ الاعلی بان تؤيّدنی علی خدمتک فی ايّامک و توفّقنی علی العمل بما امرتنی به فی کتابک ای ربّ انت تعلم ما عندی و لا اعلم ما عندک انّک انت العليم الخبير .
...
 « صفحه بعد |محتوياتصفحه قبل » 
 
 

جستجو

صاحبان آثار
حضرت بهاءالله
حضرت باب
حضرت عبدالبهاء

حضرت ولی امرالله
بيت العدل اعظم

مجموعه آثار مباركه

مؤلفين ديگر
عناوين آثار
بترتيب اسم صاحب اثر
بترتيب حروف الفبا
زبانها
فارسی
عربي
English
سايتهای وابسته
عالم بهائی
توجه: دوستان عزيزى كه مايل به كسب اطلاعات بيشترى درباره آئين بهائى هستند ميتوانند به تارنماهاى ذيل مراجعه فرمايند. در اينجا لازم ميدانيم كه توجه دوستان را به اين نكته جلب نمائيم كه ذكر آدرس اين وب سايتها فقط جنبه اطلاعاتى داشته و بدان معنى نيست كه محتويات آنها مورد تاييد و يا تصويب جامعه بين المللى بهائى قرار گرفته است
ارتباط با ما | درباره اين سايت | نقشه سايت | اطلاعات خصوصى | شرايط استفاده
تمام حقوق محفوظ. جامعه بين المللی بهائی  ۲۰۰۸