حضرت بهاءالله
مرجع  کتب و آثار بهائی جامعه بين المللی بهائی
 
  منتخباتى از آثار حضرت بهاءالله
۲۲۲ :صفحات :ناشر حضرت بهاءالله :صاحب اثر
 
 « صفحه بعد |محتوياتصفحه قبل » 
  رفتن به صفحه مورد نظر   اجرا    دريافت‌نسخه نسخه ورد نسخه اکروبات
 صفحه ۶۰-۶۲   
      

٣٥: "تفکّر فرمائيد که سبب چه بوده که در ازمنه ظهور مظاهر رحمن اهل..."

تفکّر فرمائيد که سبب چه بوده که در ازمنه ظهور مظاهر رحمن اهل امکان دوری ميجستند و بر اعراض و اعتراض قيام مينمودند اگر ناس در اين فقره که از قلم امر جاری شده تفکّر نمايند جميع بشريعه باقيه الهيّه بشتابند و شهادت دهند بر آنچه او شهادت داده ولکن حجبات اوهام انام را در ايّام ظهور مظاهر احديّه و مطالع عزّ صمدانيّه منع نموده و مينمايد چه که در آن ايّام حق به آنچه خود اراده فرموده ظاهر ميشود نه باراده ناس چنانچه فرموده " أفکلّما جاءکم رسولٌ بما لا تَهوی انفسکُم استکبرتم ففريقاً کذّبتم و فريقاً تقتلون " البتّه اگر باوهام ناس در ازمنه خاليه و اعصار ماضيه ظاهر ميشدند احدی آن نفوس مقدّسه را انکار نمينمود مَعَ آنکه کلّ در ليالی و ايّام بذکر حق مشغول بودند و در معابد بعبادت قائم مع ذلک از مطالع آيات ربّانيّه و مظاهر بيّنات رحمانيّة بی نصيب بودند چنانچه در کتب مسطور است و آنجناب بر بعضی مطّلعند مثلاً در ظهور مسيح جميع علمای عصر مَعَ آنکه منتظر ظهور بودند اعراض نمودند و حنّان که اعلم علمای عصر بود و همچنين قيافا که اقضی القضاة بود حکم بر کفر نمودند و فتوای قتل دادند و همچنين در ظهور رسول روح ما سواه فداه علمای مکّه و مدينه در سنين اوّليّه بر اعراض و اعتراض قيام نمودند و نفوسی که ابداً اهل علم نبودند بايمان فائز شدند قدری تفکّر فرمائيد بلال حبشی که کلمه از علم نخوانده بود بسمآء ايمان و ايقان ارتقاء نمود و عبداللّه أُبَی که از علماء بود بنفاق برخاست راعی غنم بنفحات آيات بمقرّ دوست پی برد و بمالک امم پيوست و صاحبان علوم و حِکَم ممنوع و محروم اينست که ميفرمايد حتّی يصيرَ اعلاکم اسفلکم و اسفلکم اعلاکم و مضمون اين فقره در اکثر کتب الهيّه و بيانات انبيا و اصفيا بوده براستی ميگويم امر بشأنی عظيم است که پدر از پسر و پسر از پدر فرار مينمايد در حضرت نوح و کنعان مشاهده کنيد انشاء اللّه بايد در اين ايّام روحانی از نسائم سبحانی و فيوضات ربيع رحمانی محروم نمانيد باسم معلوم منقطعاً عن العلوم برخيزيد و ندا فرمائيد قسم به آفتاب افق امر در آن حين فُرات علوم الهيّه را از قلب جاری مشاهده نمائيد و انوار حکمت ربّانيه را بی پرده بيابيد اگر حلاوت بيان رحمن را بيابی از جان بگذری و در سبيل دوست انفاق نمائی اين بسی واضح است که اين عبد خيالی نداشته و ندارد چه که امرش از شئونات ظاهره خارج است چنانچه در سجن اعظم غريب و مظلوم افتاده و از دست اعداء خلاصی نيافته و نخواهد يافت لذا آنچه ميگويد لوجه اللّه بوده که شايد ناس از حجبات نفس و هوی پاک شوند و بعرفان حق که اعلی المقام است فائز گردند لا يضرّنی اعراضهم و لا ينفعنی اقبالهم انّما ندعوهم لوجه اللّه انّه لغنيّ عن العالمين ...
...
 « صفحه بعد |محتوياتصفحه قبل » 
 
 

جستجو

صاحبان آثار
حضرت بهاءالله
حضرت باب
حضرت عبدالبهاء

حضرت ولی امرالله
بيت العدل اعظم

مجموعه آثار مباركه

مؤلفين ديگر
عناوين آثار
بترتيب اسم صاحب اثر
بترتيب حروف الفبا
زبانها
فارسی
عربي
English
سايتهای وابسته
عالم بهائی
توجه: دوستان عزيزى كه مايل به كسب اطلاعات بيشترى درباره آئين بهائى هستند ميتوانند به تارنماهاى ذيل مراجعه فرمايند. در اينجا لازم ميدانيم كه توجه دوستان را به اين نكته جلب نمائيم كه ذكر آدرس اين وب سايتها فقط جنبه اطلاعاتى داشته و بدان معنى نيست كه محتويات آنها مورد تاييد و يا تصويب جامعه بين المللى بهائى قرار گرفته است
ارتباط با ما | درباره اين سايت | نقشه سايت | اطلاعات خصوصى | شرايط استفاده
تمام حقوق محفوظ. جامعه بين المللی بهائی  ۲۰۰۸